Sławomir Winiarski, dr inż. Research Gate profile       Google Scholar profile

dr inż. Sławomir Winiarski

slawomir.winiarski@awf.wroc.pl

KONSULTACJE

_UWAGA_

Strona ma na celu przybliżyć tematykę podejmowanych przeze mnie prac badawczych i zawiera materiały autorskie (tekst, rysunki, wykresy), które można wykorzystać we fragmencie, ale z powołaniem się na źródło informacji. Powielanie lub prezentowanie całej pracy tylko za zgodą autora.
MENU
 • WYKSZTAŁCENIE
 • KURSY I SZKOLENIA
 • INNE AKTYWNOŚCI
 • ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
 • WYBRANE PUBLIKACJE
 • SEMINARIA KATEDRY
 • PROPOZYCJA TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH
 • STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE 'KINESIS'
 • WYKSZTAŁCENIE
  1996–2001 Politechnika Wrocławska, Wrocław
  Wydział Podstawowych Problemów Techniki; Kierunek: Fizyka;
  Temat pracy magisterskiej: „Pomiar polaryzacyjnej dyspersji modowej we włóknach światłowodowych” pod kier. prof. dr hab. Wacława Urbańczyka
  01.2000–10.2000 Kingston University, Londyn, Anglia
  Stypendium naukowe Socrates/Erassmus;
  Specjalizacja: Fizyka Współczesna, Kosmologia, Fizyka Nuklearna, programowanie obiektowe w języku IDL;
  06.2000:Napisanie pracy dyplomowej w celu uzyskania tytułu Bachelor of Science (BSc); pt „A Gas of Composite Particles in a Tidal Field” pod kier. prof. Curta Koendersa
  11.2001 - obecnie Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław
  Katedra Biomechaniki, Zespół Biofizyki – adiunkt
  27/09.2007: Temat pracy doktorskiej: „Biomechaniczne parametry chodu człowieka po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego” pod kier. dr hab. Alicji Rutkowskiej-Kucharskiej, prof.AWF praca wyróżniona
  WYBRANE KURSY I SZKOLENIA
  05.2004 Szkolenie z zakresu obsługi systemu analizy ruchuVICON, Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
  19-21.09.2005 Szkolenie nt. współczesnych metod analizy chodu w medycynie i fizjoterapii „ESMAC 2005 Gait Course”, organizator: Europejskie Towarzystwo Analizy Ruchu Dorosłych i Dzieci ESMAC, Barcelona, Hiszpania
  22-23.10.2005 Seminarium i warsztaty analizy ruchu, pt. „Nowoczesna analiza ruchu (w tym lokomocji) - systemy do 3-płaszczyznowej oceny ruchu i ich zastosowanie”; Organizator: Technomex sp.z o.o., Łódź;
  15-19.01.2007 Szkolenie pt. „BTS motion analysis system theoretical and practical use: methodology of analysis and clinical / research applications - Garbagnate Milanese, organizator:BTS Bioengineering Italy;
  INNE AKTYWNOŚCI

  Pełnomocnik Rektora ds. Studenckiego Towarzystwa Naukowego AWF Wrocław od 10.2011r.;

  CzłonekPolskiegoTowarzystwa Biomechaniki(PTB) od  2004r.;

  CzłonekWydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (2001, 2003, 2007, 2008r., 2010); oraz zastępca Kierownika WKR (2012 r.)

  CzłonekWydziałowej Komisji Egzaminacyjnej(2004r.);

  Organizator wystąpień na Dolnośląskim Festiwalu Nauki (DFN 2005-2012): i Parku Wiedzy 2007

  Uczestnik serii pokazów naukowych na II Europejskim Festiwalu Nauki WONDERS 2007 – Perugia, Włochy (7-12.09.2007);

  ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  Komputerowa Analiza Lokomocji Człowieka– badanie kinematyki i dynamiki ruchu, siły reakcji podłoża, siły mięśniowej, aktywności mięśniowej;

  Analiza chodu człowieka w normie i patologii;

  Analiza chodu po schodach człowieka w normie i patologii;

  Systemy Analizy Ruchu z wykorzystaniem kamer cyfrowych, platform dynamometrycznych, dynamometrów, elektromiografii powierzchniowej;

  Modele chodu- model odwróconego wahadła, praca wewnętrzna i zewnętrzna;

  Energetyka Lokomocji– zmiany w energii mechanicznej, koszt mechaniczny;

  Biomechanika Ogólna i Kliniczna– różne inne problemy;

  PUBLIKACJE NAUKOWE

  zamieszczone są w serwisie ResearchGate: wejdź przez "Bramę Nauki"!

  zamieszczone są w serwisie GoogleScholar: albo do GOOGLE SCHOLAR !

  WYBRANE PREZENTACJE Z SEMINARIÓW NAUKOWYCH KATEDRY BIOMECHANIKI
  2008-03-05 Mechanical energy fluctuations during walking of healthy and ACL reconstructed subjects
  (pdf prezentacji)
  2007-11-13 Research Article: “Gard SA, Miff SC, Kuo AD (2004) Comparison of kinematic and kinetic methods for computing the vertical motion of the body center of mass during walking. Human Movement Science 22(6): 597-610.”
  (pdf prezentacji)
  2006-10-11 Przegląd badań nad lokomocją osób z dysfunkcją kończyn dolnych–propozycja nowych badań
  (pdf prezentacji)
  2006-02-04 Analiza chodu pacjentów po rekonstrukcji ACL-problemy badawcze i wstępne wyniki badań
  (pdf prezentacji)
  GRANTY, BADANIA STATUTOWE I WŁASNE
  2008 Analiza lokomocji osób po amputacji kończyn dolnych (własny)
  2007 Biomechaniczne parametry chodu człowieka po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (promotorski)
  2005-2006 Biomechaniczna analiza chodu w dysfunkcjach narządu ruchu (własny)
  2002-2004 Badanie elektromiograficznych udziałów grup mięśni przy zastosowaniu metody odwrotnego zadania dynamiki (statutowy)
  TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH
  Analiza kinematyki i dynamiki aktywności ruchowej człowieka (np. chód, chód po schodach, biegi, skoki, obroty, skłony, przysiady) w sporcie i fizjoterapii, w normie i patologii.
  KINEMATYKA obejmuje pomiar przemieszczenia, prędkości, przyspieszenia, zakresu ruchów, prędkości kątowej, przyspieszenia kątowego, które w połączeniu z parametrami bezwładnościowymi (masa, moment bezwładności) i antropometrycznymi składają się na DYNAMIKĘ (tj. siła, moc, energia, moment siły).
  Pomiary muszą wykorzystywać urządzenia pomiarowe dostępne w Katedrze Biomechaniki, tj:

  STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE

  SKN
  SKN "Kinesis" zajmuje się analizą kinematyki i dynamiki różnych aktywności ruchowych człowieka (np. chód, chód po schodach, biegi, skoki, obroty, skłony, przysiady) w sporcie i fizjoterapii, w normie i patologii.
  Studenci zrzeszeni w STN prowadzą prace naukowo-eksperymentalne pod opieką nauczyciela założyciela SKN.
  Głównymi celami SKN są (1) propagowanie nauki wśród studentów i zachęcanie ich do podejmowania samodzielnej pracy naukowo-badawczej, oraz (2) Umożliwienie najzdolniejszym studentom rozwoju naukowego, realizację aspiracji i pomysłów oraz uczestnictwo w konferencjach ogólnopolskich i zagranicznych. Zwieńczeniem rocznej pracy SKN jest Konferencja Studenckich Kół Naukowych.
  STUDENCKIE PROJEKTY:
  OGŁOSZENIE:
  W ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Kinesis poszukiwani są studenci (I i II stopnia wydziałów WF, Sport lub Fizjoterapii) do pomocy w realizacji projektów wymienionych poniżej.
  Wybrane cele:
  1. Pomoc w przeprowadzeniu eksperymentu badawczego.
  2. Zaznajomienie się i szkolenie z obsługi systemu analizy ruchu oraz oprogramowania BTS Analyzer.
  3. Opracowanie części wyników związanych z: kinematyką lokomocji, dynamiką lokomocji, wzorcami pobudzeń mięśniowych (EMG), kinematyką i dynamiką testu Up & Go, kinematyką i dynamiką pokonywania przeszkód, oceną równowagi.
  4. Pomoc w powstaniu publikacji naukowych upowszechniających wyniki badania.
  Doświadczenie związane z udziałem w SKN-ie jest bardzo mile widziane podczas ubiegania się ostypendium lub studia doktoranckie (punkty preferencyjne) jak i też w życiorysie i podaniu o pracę. Zapewniona jest wszelka możliwa pomoc w zgłębieniu tajników analizy ruchu.
  PROJEKT 1 PROJEKT 1
  Autor: S.Winiarski, wykonawcy: Michał Malik, Maciej Żuk, Marcin Urbanik, Aleksandra Kuczma
  Analiza chodu pacjentów po alloplastyce stawu kolanowego lub biodrowego
  Pacjenci po THA lub TKA uczestniczą w monitoringu procesu fizjoterapii. Pierwsze badanie przeprowadzone jest w przeddzień operacji, potem jest powtarzane po 3 tyg, 3 m-cach, 6 m-cach, 1 roku. Projekt powstaje przy współpracy z Katedrą Fizjoterapii Akademii Medycznej oraz Specjalistycznym Rehabilitacyjno - Ortopedycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej z ul. Poświęckiej.
  Więcej o analizie ruchu: www.analizaruchu.awf.wroc.pl
  Projekt 2 PROJEKT 2
  Autor i wykonawca: Maciej Kusiak
  Cel: Celem niniejszej pracy jest zbadanie, jak pozycja, którą zajmuje kolarz wpływa na pracę jego mięśni widzianą w obrazie elektromiograficznym. W badaniu testowane są dwie pozycje ustawienia komponentów roweru: (1) ustawienia preferowane przez kolarza oraz (2) zmodyfikowane według zaleceń spotykanych w literaturze. Analizowane są sygnały EMG pochodzące od 8 głównych grup mięśniowych biorących udział w napędzie.
  Projekt 3 PROJEKT 3
  Autor i wykonawca: Michał Ożga
  Armwrestling
  Głównym celem badania jest wykazanie różnic w rozkładzie sił (momentów sił) zewnętrznych oraz wzorców aktywności mięśniowej dla dwóch różnych chwytów.
  Projekt 4 PROJEKT 4
  Autor i wykonawca: Aleksandra Tyszkowska (Maciej Żuk, Marcin Urbanik, Aleksandra Kuczma)
  Ocena równowagi na platformie balansowej
  Głównym celem badania jest zbadanie zależności pomiędzy wychyleniem ciała z położenia równowagi a symetrią ruchów korekcji równowagi kończyn górnych oraz tułowia i głowy
  Projekt 5 PROJEKT 5
  Autor i wykonawca: /// trwają zapisy ///
  EGZOSZKIELET – ocena jakości fizjoterapii przy wykorzystaniu mobilnego egzoszkieletu do reedukacji chodu.
  Zapraszam studentów zainteresowanych działalnością naukową do nowego projektu badań realizowanych przy SKN Kinesis pt. „EGZOSZKIELET – ocena jakości fizjoterapii przy wykorzystaniu mobilnego egzoszkieletu do reedukacji chodu”
  Szczegóły projektu u Opiekuna SKN Kinesis Zaproszenie na pokaz egzoszkieletu oraz informacja na jego temat
  Regulamin Studenckiego Towarzystwa Naukowego (pdf.)
  statystyka